Angst

Der er flere forskellige typer af angst:

Panikangst
Panikangst er tilbagevendende svære angstanfald, der opstår pludseligt uden synlig årsag. Angsten udvikler sig i løbet af få minutter til en sådan grad, at der går panik i personen, som derfor prøver at få angsten til at stoppe, ofte ved at flygte fra situationen eller søge hjælp, f.eks. på skadestuen.

Generaliseret angst
Generaliseret angst er en mere vedvarende angst, der ikke er knyttet til nogen speciel situation. Symptomerne er vedvarende klager, ængstelse, uro, bekymring for familiemedlemmer, for fremtiden og for dagligdagens små og store begivenheder. Den konstante bekymring kan give søvnproblemer og være meget forstyrrende i dagligdagen.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
PTSD er en ofte langvarig angsttilstand, som kan opstå efter voldsomme, livstruende begivenheder (stor trafikulykke, voldeligt overfald, krigsoplevelse, naturkatastrofe). Symptomerne udvikler sig inden for de første seks måneder og består i 'flash backs' (tilbagevendende genoplevelse af den traumatiserende begivenhed) og mareridt, hvor man igen og igen gennemlever det, man har været udsat for (nogle tør derfor næsten ikke lægge sig til at sove). Der vil ligeledes være stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed, som man derfor forsøger at undgå. Irritabilitet og koncentrationsbesvær ses også.

Helbredsangst, sygdomsangst (hypokondri)
Sygdomsangst er karakteriseret ved, at man i overdreven grad bekymrer sig om at fejle noget fysisk, ofte en alvorlig og dødelig sygdom som f.eks. kræft. Almindelige kropslige fornemmelser tolkes som symptomer på alvorlig begyndende sygdom. Frygten for at fejle noget alvorligt bliver så intens, at mennesker med sygdomsangst igen og igen søger læge.

Andre former for angst
Desuden kan angst være en følge af anden psykisk eller fysisk sygdom. F.eks. i forbindelse med skizofreni, depression og ved forhøjet stofskifte. Angst ses også ved abstinenstilstande, f.eks. i forbindelse med overdrevent alkoholforbrug.

Fobier

OCD

 Kognitiv Psykologisk Kontor

/V

Anne-Mette Thoresen

Autoriseret psykolog

 

Fobier
Fobierne er de mest udbredte angstformer. Disse angsttilstande opstår i bestemte situationer, der uden reel grund fremkalder angst. Man deler fobierne op i tre typer:

· Agorafobi er angst for at være alene blandt mange andre mennesker og så pludselig blive angst og have vanskeligt ved at komme væk eller få hjælp. Angsttypen kendes også som 'angst for store åbne pladser'.

· Socialfobi er angst for at blive betragtet/iagttaget af andre, mens man er i færd

med at gøre noget og for at blive vurderet negativt af andre. Frygten kan f.eks. opstå ved frokostbordet eller ved møder – især hvis der skal ydes en præstation.

· Enkelfobi er angst for bestemte ting eller situationer, f.eks. højder, lukkede rum, edderkopper eller tandlæger.

Fobi