Henvisning og tilskud

Henvisning

Praktiserende læger kan henvise til psykologhjælp efter overenskomst om psykologhjælp mellem RLTN og Dansk Psykolog Forening. Berettiget til psykologhjælp efter overenskomsten er:

1. røveri-, volds- eller voldtægtsofre,

2. trafik og ulykkesofre,

3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer,

4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

6. pårørende ved dødsfald,

7. personer, der har forsøgt selvmord,

8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

9. personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. personer med let til moderat depression over 18 år.

11. personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18 og 38 år.

Henvisning til de ovenfor nævnte personkategorier mellem 1-8 kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden, der er årsag til opståede krise.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9, 10 og 11 kan ske uden tidsbegrænsning.

Der ydes tilskud til indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Til personer omfattet af henvisningskategori 10 og 11 er der mulighed for genhenvisning til yderligere 12 behandlinger.

Henvisningen er kun gyldig, hvis psykologen modtager den senest 1 måned efter udstedelsen.

Tilskud

Da jeg som autoriseret psykolog er godkendt af alle forsikringsselskaber, har du mulighed for at få fuld dækning af psykologsamtaler, hvis du har en privattegnet forsikring eller en sundhedsforsikring oprettet af din arbejdsplads, som dækker psykologsamtaler, hvilket mange forsikringer i dag gør.

 

Hvis du har en henvisning fra læge, har du også mulighed for at få tilskud fra sygesikring Danmark, hvis du er medlem i gruppe 1, 2 eller 5. der ydes tilskud på 100 kr. af den selvbetalte del.

 

Personer over 38 år, med en let til moderat depression kan fra sygesikring Danmark, få 200 kr. i tilskud, til psykologsamtaler uden lægehenvisning

Læs mere om reglerne hos Sygesikring Danmark

 Kognitiv Psykologisk Kontor

/V

Anne-Mette Thoresen

Autoriseret psykolog